KẾ HOẠCH THÁNG 12

KẾ HOẠCH THÁNG 12

KẾ HOẠCH THÁNG 12 (Phiên họp thứ sáu)           KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 Tư tưởng chính trị Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà…
KẾ HOẠCH THÁNG 11

KẾ HOẠCH THÁNG 11

KẾ HOẠCH THÁNG 11 (Phiên họp thứ tư)   Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2016 Kiểm tra sĩ số CB,GV,NV: 33/34 đồng chí. Vắng: Lê Hương, Vũ Thu Hoài           Kiểm tra sĩ số học sinh toàn trường: 614/614 Thông báo…
KẾ HOẠCH THÁNG 10

KẾ HOẠCH THÁNG 10

KẾ HOẠCH THÁNG 10 (Phiên họp thứ ba)   Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2016 Kiểm tra sĩ số CB,GV,NV: 34/36 đồng chí. Vắng: 02 – Kế toán tăng cường PGD .  Đ/c Lường Thị Thao nghỉ BH           Kiểm…
KẾ HOẠCH THÁNG 9

KẾ HOẠCH THÁNG 9

KẾ HOẠCH THÁNG 9 (Phiên họp thứ ba) KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CUỐI THÁNG 8 ĐẦU THÁNG 9/2016. Tư tưởng chính trị: Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính…