KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

                                                            KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG THÁNG 9

                1. Kiểm điểm công tác công đoàn trong hè 2016

                1.1 Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên lao động

                   – 100% công đoàn viên có ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

                  – 100% công đoàn viên nghỉ phép an toàn và trả phép đúng thời gian quy định.

                  – Chấp hành tốt luật an toàn giao thông, không có công đoàn viên vi phạm.

                 – Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

            1.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động:

                – Đảm bảo các chế độ chính sách cho đoàn viên, lao động.

                – Thăm hỏi, động viên công đoàn viên kịp thời.

            1.3. Công tác chuyên môn:

               – Tham gia bồi dưỡng hè tại huyện và tập huấn chuyên môn tại trường đầy đủ.

              – Đảm bảo ngày công.

          1.4. Hoạt động phong trào

             – Thu nộp Công đoàn phí quý 2; quỹ ủng hộ các loại quỹ theo đúng quy định.

             – CLB tiếp tục duy trì hoạt động giúp đỡ công đoàn viên khó khăn.

          1.5 Kết quả thi đua công đoàn năm học 2015-2016

          *  1 Đ/c: Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

          1 Đ/c:  Nguyễn Thị Hà

          * 17 Đ/c đạt danh hiệu lao động tiên tiến

 1. Đ/c: Đỗ Quốc Mười                              10. Đ/c: Đàm Thị Phượng
 2. Đ/c: Đoàn Thị Thư                                11. Đ/c: Nguyễn Thị Bình
 3. Đ/c: Phan Thanh Hải                            12. Đ/c: Lường Văn Hom
 4. Đ/c: Hà Thị Thắm                                 13. Đ/c: Lê Thị Tuyền
 5. Đ/c: Hà Thị Thanh                                14. Đ/c: Đỗ Thị Hiền
 6. Đ/c: Hoàng Thị Bẩy                              15. Đ/c: Vũ Thị Thu Hoài
 7. Đ/c: Vũ Thị Thúy Loan                         16. Đ/c: Lê Thị Hương                     
 8.  Đ/c: Đinh Thị Hảo                                17. Đ/c: Đoàn T Mai Khanh            
 9. Đ/c: Lò Văn Hưng

* Danh hiệu thi đua công đoàn

          – Công đoàn cơ sở khen: 21đ/c

 1. Kế hoạch hoạt động tháng 9/2016
 2. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên lao động:

           – Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

           – Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho lễ khai giảng năm học mới. Tham gia lao động, ổn định tổ chức lớp theo đúng quy định của nhà trường.

           – Thực hiện không vi phạm an toàn giao thông.

          – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 1. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

          – Đảm bảo các chế độ chính sách cho đoàn viên công đoàn

          – Thăm hỏi động viên kịp thời CĐV ốm đau, CĐV có hoàn cảnh khó khăn.

 1. Công tác chuyên môn

          – Ổn định nề nếp tổ chức lớp ngay từ đầu năm học.

         – Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm, giảng dạy đúng chương trình.

          – Đảm bảo ngày, giờ công.

         – Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định của nhà trường.

         – Tích cực tự học, tự bồi dưỡng để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ.

 1. Hoạt động phong trào

        – Ổn định và duy trì hoạt động của Đội văn nghệ xung kích, đội bóng chuyền, tập luyện vào chiều thứ 5 hàng tuần.

        – Công tác nữ công: Nữ cán bộ giáo viên tích cực tham gia phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

        – Ban thanh tra hoạt động theo chức năng nhiệm vụ.

        – Ban phụ trách văn thể phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để thực hiện tốt các hoạt động phong trào.

III. Tổ chức thực hiện 

          – BCH Công đoàn xây dựng kế hoạch kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường.

          Các tổ công đoàn dựa trên kế hoạch chung của Công đoàn trường để xây dựng kế hoạch ở tổ công đoàn.

          Triển khai kế hoạch đến toàn thể CĐV để nghiêm túc thực hiện.

          Giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của CĐV, có vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

 

   Nơi nhận    – Cấp uỷ chi bộ (b/c)

  – Lưu hồ sơ CĐ

                     TM BAN CHẤP HÀNH                                                             Chủ tịch 

 

                                   Nguyễn Thị Hà