Tổ chức ngoại khóa về công tác giáo dục lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh Trường Tiểu học Chiềng Hắc ngày 26/03 năm học 2017 – 2018

1. Mục đích
Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng
cao và bền vững của xã hội phát triển, góp phần hình thành và phát huy phẩm chất
cần thiết cho nhân cách con người với những hành vi cao đẹp, đầy tính nhân văn.
Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh giúp các em có được những bài
học quý giá về lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, tính kỷ luật, sáng tạo, tính tự
giác, tính trung thực, sự dũng cảm, sự chia sẻ, biết trân trọng những giá trị tốt
đẹp của dân tộc.

Tuyên truyền giáo dục lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà
trường thông qua các chủ đề như: Phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích;Phòng chống buôn bán người; Phòng chống bạo lực học đường; Phòng chống
bạo lực gia đình; Phòng chống tai nạn giao thông; Phòng chống dịch bệnh ở
người; Bảo vệ môi trường….

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa