KẾ HOẠCH THÁNG 10

KẾ HOẠCH THÁNG 10

(Phiên họp thứ ba)

 

Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2016

Kiểm tra sĩ số CB,GV,NV: 34/36 đồng chí. Vắng: 02 – Kế toán tăng cường PGD .  Đ/c Lường Thị Thao nghỉ BH

          Kiểm tra sĩ số học sinh toàn trường: 614/614

Giới thiệu giáo viên tăng cường:

 1. Nguyễn Thị Thu giáo viên trường TH Tà Niết
 2. Hà Thị Mâng giáo viên trường TH Đông Sang

Thông báo việc tiếp nhận văn bản đến và công tác chỉ đạo sau khi tiếp nhận công văn đến. Phân công, công tác lần 2.

 1. KIỂM ĐIỂM CÁC HOẠT ĐỘNG CUỐI THÁNG 9/2016
 2. Tư tưởng chính trị

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của nhà giáo. Vui vẻ nhận nhiệm vụ được phân công, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong các  Hồ Chí Minh”.

Tuyên truyền về quyền trẻ em trong việc vận động nhân dân đưa con em ra lớp, hưởng ứng ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường

Thực hiện tốt công tác ATGT

Đảm bảo tốt ngày giờ công

 1. Công tác chuyên môn

2.1. Giáo viên

Thực hiện tốt phong trào thi đua với chủ đề: Mái trường thân yêu của em”

Đã nhanh chóng ổn định nề nếp chuyên môn; sĩ số học sinh, 100% học sinh đã được huy động ra lớp 503/503

Đã tiến hành xây dựng đầy đủ bộ hồ sơ chuyên môn cá nhân theo quy định

Thực hiện đầy đủ chương trình dạy học tháng 9 đến tuần 4.

Tổ chức kiểm tra khảo sát đầu năm của các lớp từ lớp 2 – lớp 5)

Tổ chức, thực hiện đầu đặn công tác dạy học cả ngày FDS vào thứ ba và thứ năm hàng tuần.

Thực hiện linh hoạt hoạt động giáo dục âm nhạc trong FDS, môn mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch tại khu trung tâm .

Xây dựng quy chế chuyên môn năm học 2016 – 2017

Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh

Tổ chức việc dạy chương trình T30 và T35

Tổ chức dăng ký thi tiếng Anh trên intơnet cho học sinh khối 4,5 và thành lập câu lạc bộ toán tuổi thơ khối 4,5

Hoàn thành hồ sơ xét tập sự cho 3 đ/c

 1. Đỗ Văn Nhất (GV VH)
 2. Hà Thị Hường(GV VH)
 3. Đặng Thị Hiền(GV tiếng Anh )

 

2.2. Nhân viên

Kế toán: Đã chi trả kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 9/2016; hoàn thiện báo cáo tài chính quý III/2016.

Bổ xung danh sách chế độ 116 cho Đ/c Đàm Thị Phượng còn 02 tháng tháng 6,7 năm 2016

Ra quyết định xếp hạng cho GV- NV

Nhận đủ SGK chương trình Vnen do phòng cấp. Cấp phất đầy đủ sách giáo khoa cho HS có điều kiện khó khăn trong toàn trường. Cấp phát đảm bảo văn phòng phẩm theo quy định.

Tu sửa bàn ghế theo tờ trình của các lớp có bàn ghế hỏng

Thiết bị, thí nghiệm: Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quản lý tốt thư viện cũng như tài sản ngay đầu năm học.

Bảo vệ thực hiện tốt nội quy, quy định chung

 1. Các công tác khác

Đã tổ chức thành công Lế khai giảng năm học mới 2016 – 2017; Duyệt kế hoạch thực hiện năm học; Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 – 2017; đăng ký thi đua đầu năm,

Hoàn thành việc cập nhập thông tin lên mạng SEQAP online; EQMS; SMAS lên hệ thống

Phối hợp với 4 đơn vị nhà trường rà soát các tiêu chí xóa mù chữ và pc GDTHĐ ĐT

Giáo viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chủ nhiệm, vận động học sinh nghỉ học dài ngày ra lớp.

Đã hoàn thành việc họp phụ huynh đầu năm học.

Lập danh sách học sinh được hỗ trợ chí phí học tập  học kỳ 1( tổng số rà soát các lớp như sau: lớp 1; 28 em . lớp 2; 29em ; lớp 3; 34em . lớp 4; 38em; lớp5 33) ; 162 em

Kiện toàn lại tổ chức đoàn thanh niên, Đại hội liên đội

* Tồn tại:

Một số giáo viên chủ nhiệm  chưa thực sự quan tâm đến học sinh nhất là việc chuẩn bị đồ dùng học tập.

Giáo viên chủ nhiệm  chưa chú trọng việc giáo đục ý thức đạo đức cho các em học sinh

Đoàn, Đội tập trung ổn định nề nếp đầu năm học còn chậm.

Việc tu sửa chữa cơ sở vật chất chậm so với kế hoạch.

 1. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016
 2. Tư tưởng chính trị

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của nhà giáo. Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm trong công tác. Chấp hành nghiêm các quy định của Luật giao thông đường bộ.

Tiếp tục thực hiện việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”.

Tuyên truyền giáo dục học sinh về ý nghĩa sâu rộng của ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10; giáo dục phòng chống các bệnh truyền nhiễm trong thời điểm giao mùa cho học sinh.

 1. Công tác chuyên môn

2.1. Giáo viên

Phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Vòng tay bạn bè”

Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn; sĩ số học sinh.

Thực hiện chương trình dạy học tháng 10 từ tuần 5 đến hết tuần 8.

Duy trì FDS vào thứ ba và thứ năm hàng tuần. Thực hiện linh hoạt hoạt động giáo dục âm nhạc trong FDS.

Thao giảng đợt I năm học 2016 – 2017 vòng tổ tuần 6 và thi giáo viên giỏi cấp trường tuần 8

Rèn luyện chữ viết cho học sinh.

Đồng chí Đặng Thị Hiền cùng đồng chí Hoàng Thị Ngà ôn tập cho học sinh môn tiếng Anh

2.2. Nhân viên

– Kế toán: Thực hiện chi trả kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tháng 10/2016 theo quy định.

– Ra quyết định và thông báo cho 3 đ/c giáo viên hướng dẫn hết thời gian được hửơng hệ số

– Rà soát chế độ phụ cấp ủy của Đ/c Đoàn Thị Mai Khanh (còn thiếu) tháng 7,8,9

– Thiết bị, thí nghiệm: Quan tâm chăm lo đến nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác quản lý trang thiết bị dạy học, tài sản. Cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời.

– Bảo vệ: bảo vệ CSVC tại TT

 1. Các công tác khác

Chi đoàn; Liên đội sớm ổn định tổ chức, tiếp tục họa động , đi vao nề nếp

Tích cực tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh tự nguyện ủng hộ sức người, sức của cho công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường.

Hoàn thành công tác phổ cập.

Đồng chí Hoàng Thị Bẩy triển khai Bảo hiểm y tế (bắt buộc) đối với học sinh theo qui định:

+ HS tham gia lần đầu: 543.375 đồng (15 tháng)học sinh lớp 1

+ HS tham gia năm tiếp theo: 434.700 đồng (12 tháng)học sinh tư khối 2

Đối tượng học sinh tham gia lần đầu có thể thực hiện thu theo 2 đợt:

+ Đợt 1: thu 03 tháng cuối năm 2016 = 108.675 đồng/ học sinh

+ Đợt 2: thu 12 tháng năm 2016 = 434.700 đồng/ học sinh

Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia Bảo hiểm KHCN dịch vụ do bảo việt Mộc Châu cung cấp để đảm bảo quyền lợi cho mỗi cá nhân.

Vận động cha mẹ học sinh may đồng phục cho học sinh để duy trì nề nếp đầu tuần và những ngày tổ chức lễ, hội; mua ghế nhựa; làm thẻ học sinh.

Duy tri việc dạy T30 và T35

* Kế hoạch tuần

Thời gian Nội dung Người thực hiện
Tuần 5

Từ 03 đến 07/10)

– Phát động phong trào thi đua với chủ đề: Vòng tay bạn bè”

– Duy trì nề nếp chuyên môn, sĩ số học sinh

– dự giờ vòng tổ

– Tổ chức tốt chương trình FDS; Hoạt động âm nhạc.

– Tiếp tục lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và trồng mới bồn hoa.

– Thu Giấy chứng nhận hộ nghèo

– Đại hội Đoàn, Đội

– Tiếp tục sửa chữa bàn ghế, lớp học.

– Cập nhật Seqap online.

– Công tác phổ cập

– Tiếp tục triển khai công tác Bảo hiểm.

 

CB,GV,NV,HS

CB,GV,HS

KT+ GV

Đ/c Thư, Ttrg, GV

 

Đ/cThư,GV,NV,HS

GVCN

Đ/c , Hưng, Loan

Hồng ,nhiệt

Đ/c Thư

Đ/c Thư

Đ/c Bẩy

Tuần 6

(từ 10 đến 14/10)

– Duy trì phong trào thi đua với chủ đề: Vòng tay bạn bè”

– Duy trì nề nếp chuyên môn, sĩ số học sinh

– Duy trì tổ chức chương trình FDS; Hoạt động âm nhạc.

Tiếp tục thao giảng vòng tổ

– Tiếp tục lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và trồng mới bồn hoa.

 

– Tiếp tục triển khai công tác Bảo hiểm.

– Cập nhật Seqap online.

 

 

CB,GV,NV,HS

CB,GV,HS

 

Đ/c Thư, Ttrg, GV

Khối trưởng + giáo viên

CB,GV,NV,HS

 

Đ/c Thư

Đ/c Thư

Tuần 7

(từ 17/10 đến 21/10)

– Duy trì phong trào thi đua với chủ đề: Vòng tay bạn bè”

– Duy trì nề nếp chuyên môn, sĩ số học sinh

– Duy trì tổ chức chương trình FDS; Hoạt động âm nhạc.

Bốc thăm thi giáo viên giỏi cấp trường

– Lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và trồng mới bồn hoa.

– Tiếp tục cập nhật Seqap online.

– Tiếp tục triển khai công tác Bảo hiểm.

 

CB,GV,NV,HS

CB,GV,HS

 

Đ/c thư, Ttrg, GV

Đ/c Thư

CB,GV,NV,HS

 

Đ/c Thư

Đ/c Bẩy

 

 

 

Tuần 8

(từ 24 đến 28/10)

– Duy trì phong trào thi đua với chủ đề: Vòng tay bạn bè”

– Duy trì nề nếp chuyên môn, sĩ số học sinh

-Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường

– Duy trì tổ chức chương trình FDS; Hoạt động âm nhạc.

– Lao động, vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây xanh.

– Hoàn thành cập nhật Seqap online.

– Tiếp tục triển khai công tác Bảo hiểm.

 

CB,GV,NV,HS

CB,GV,HS

BGH

Đ/c Thư, Ttrg, GV

Đ/c Thư, GV

 

CB,GV,NV,HS

 

Đ/c Thư

Đ/c Bẩy

Chiềng Hắc, ngày 29 tháng 9 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Quốc Mười