KH HĐNGLL THÁNG 1/2017

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2017

CHỦ ĐỀ: NGÀY TẾT QUÊ EM

 

 

  1. Mục tiêu

– Giáo dục truyền thống dân tộc cho học sinh như: biết ơn tổ tiên, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, tương thân tương ái…

  1. Các hình thức hoạt động

          2.1. Hoạt động chung

– Tham gia múa hát tập thể, chơi các trò chơi dân gian.

– Sưu tầm những bài hát, bài thơ, câu chuyện về ngày tết để hát, đọc thơ, kể chuyện vào đầu giờ, ra chơi. Thực hiện phát thanh những bài hát về chủ đề ngày tết.

– Tiếp tục duy trì vệ sinh đầu giờ ở khu vực vệ sinh đã được phân công. Thi đua giữ gìn trường lớp xanh – sạch – đẹp. Có ý thức bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể.

– Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Phát động thi đua chào mừng ngày Tết cổ truyền của dân tộc vào tiết chào cờ tuần 18.

2.2. Hoạt động cụ thể ở lớp, trường

– Vệ sinh lớp học, khu vực sân được phân công luôn sạch, đẹp, thân thiện, chăm sóc cây hoa ở bồn hoa.

– Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: truy bài, đọc báo Đội, phát thanh những bài hát về chủ đề ngày tết.

– Thể dục, múa hát tập thể trong giờ ra chơi.

– Duy trì các nề nếp hoạt động của Đội cờ đỏ hàng ngày.

– Sinh hoạt lớp, sinh hoạt sao, sinh hoạt Đội.

– Sinh hoạt, chào cờ đầu tuần.

– Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

  1. Quá trình thực hiện

– Tổng phụ trách cùng các uỷ viên lên kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu của chủ đề.

– Thời gian thực hiện từ ngày 02/01/2017 đến ngày 26/01/2017

– BGH cùng với Ban HĐGD NGLL kiểm tra giám sát và đôn đốn các anh chị phụ trách cùng toàn thể học sinh tham gia đầy đủ, nhiệt tình đạt kết quả cao.

  1. Kế hoạch thiết kế HĐNGLL theo từng tuần

– Tuần 18, 20: Hoạt động theo điểm trường.

– Tuần 19, 21: Hoạt động tại lớp.

– Yêu cầu: Tổ trưởng các tổ, GVCN các lớp căn cứ vào tình hình thực tế của điểm trường, của lớp để thiết kế HĐGDNGLL, triển khai thực hiện hiệu quả, tạo hứng thú cho học sinh, giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình học tập. Chú ý đến việc Giáo dục truyền thống dân tộc cho học sinh, giáo dục HS yêu quý, trân trọng giữ gìn các phong tục, tập quán tốt đẹp trong ngày tết của dân tộc.

  1. Đánh giá kết quả
 
 
 
 
 
 
 

 

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Đỗ Quốc Mười                                               Nguyễn Thị Bích Thảo