KH HĐNGLL – THÁNG 2

KẾ HOẠCH THÁNG 2

CHỦ ĐỀ: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM

 

 

  1. Mục tiêu

– Giáo dục tình yêu đối với quê hương, đất nước.

  1. Các hình thức hoạt động

          2.1. Hoạt động chung

– Tham gia múa hát tập thể, chơi các trò chơi dân gian.

– Sưu tầm những bài hát, bài thơ, câu chuyện về ca ngợi Tổ quốc Việt Nam, ca ngợi Đảng CSVN để hát, đọc thơ, kể chuyện vào đầu giờ, ra chơi. Thực hiện phát thanh những bài hát về về ca ngợi Tổ quốc Việt Nam, ca ngợi Đảng CSVN.

– Tiếp tục duy trì vệ sinh đầu giờ ở khu vực vệ sinh đã được phân công. Thi đua giữ gìn trường lớp xanh – sạch – đẹp. Có ý thức bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể.

– Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Phát động thi đua vời chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” vào tiết chào cờ tuần 22.

2.2. Hoạt động cụ thể ở lớp, trường

– Vệ sinh lớp học, khu vực sân được phân công luôn sạch, đẹp, thân thiện, chăm sóc cây hoa ở bồn hoa.

– Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: truy bài, đọc báo Đội, phát thanh những bài hát về chủ đề ca ngợi Tổ quốc Việt Nam, ca ngợi Đảng CSVN.

– Thể dục, múa hát tập thể trong giờ ra chơi.

– Duy trì các nề nếp hoạt động của Đội cờ đỏ hàng ngày.

– Sinh hoạt lớp, sinh hoạt sao, sinh hoạt Đội.

– Sinh hoạt, chào cờ đầu tuần.

– Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3 hướng tới Hội thi kể chuyện về Bác Hồ.

  1. Quá trình thực hiện

– Tổng phụ trách cùng các uỷ viên lên kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu của chủ đề.

– Thời gian thực hiện từ ngày 02/02/2017 đến ngày 25/02/2017

– BGH cùng với Ban HĐGD NGLL kiểm tra giám sát và đôn đốn các anh chị phụ trách cùng toàn thể học sinh tham gia đầy đủ, nhiệt tình đạt kết quả cao.

  1. Kế hoạch thiết kế HĐNGLL theo từng tuần

– Tuần 1,3: Hoạt động theo điểm trường.

– Tuần 2: Hoạt động tại lớp.

– Yêu cầu: Tổ trưởng các tổ, GVCN các lớp căn cứ vào tình hình thực tế của điểm trường, của lớp để thiết kế HĐGDNGLL, triển khai thực hiện hiệu quả, tạo hứng thú cho học sinh, giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình học tập. Chú ý đến việc Giáo dục tình yêu đối với quê hương, đất nước cho học sinh. Giúp các em thêm tự hào, yêu quý Tổ quốc Việt Nam.

 

  1. Đánh giá kết quả
 
 
 
 
 
 
 

 

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Quốc Mười

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thảo