KH THÁNG 2

KẾ HOẠCH THÁNG 02-2017

(Phiên họp thứ tám)

         

  1. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 01/2017
  2. Tư tưởng chính trị

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của nhà giáo. Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm trong công tác. Chấp hành nghiêm các quy định của Luật giao thông đường bộ.

Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tích cực tuyên truyền giáo dục học sinh về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02.

Đảm tốt ngày giờ công

  1. Công tác chuyên môn

2.1. Giáo viên

Thực hiện tốt phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02.

Duy trì tốt nề nếp chuyên môn; đảm bảo sĩ số học sinh.

Thực hiện đầy đủ chương trình dạy học tháng 01, hết tuần 20.

Thực hiện tốt việc đánh giá học sinh cuối học kỳ I theo thông tư 30 /2014 và thông tư 22 điều chỉnh bổ xung.

Duy trì đều đặn FDS vào thứ ba và thứ năm hàng tuần.

Tổng hợp chất lượng ,báo cáo đảm bảo các cá nhân, khối trưởng đảm bảo đúng  theo yêu cầu

Cập nhật đầy đủ đầy đủ các loại báo cáo (EQMS, SMAS, SQMS) nộp đúng thời gian quy định. 

Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chuyên môn

Kết quả chất lượng học kỳ 1

1. Xếp loại năng lực lớp 1 lớp 2 lớp 3 lớp 4 lớp 5
              Tổng số 118 127 118 128 123
Tốt 17 27 17 13 20
Đạt 92 94 101 114 103
Cần cố gắng 9 6 0 1 0
2. Phẩm chất          
              Tổng số 118 127 118 128 123
Tốt 17 27 52 42 26
Đạt 92 94 66 86 97
Cần cố gắng 9 6 0 0 0

 

2.2. Nhân viên

          – Kế toán: Thực hiện chi trả đầy đủ chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo theo quy định của năm học 2016- 2017 ( thủ quỹ trực tiếp phát cho các em)

           – Chi trả các chế độ cho giáo viên đảm bảo theo quy định , nâng đảm bảo theo tháng,  

           – Thực hiện việc tinh giảm biên chế , các thủ tục Hà Thị Hiến bắt đầu nghỉ từ 01/01/2017 đúng qui định.

         – Phân công lại giáo viên các lớp 3 trung tâm , lớp 5D Tà Số

         – Phân công lại khối trưởng, khối phó khối 3 và khối 5

          –  Quản lý tốt trang thiết bị dạy học, tài sản. Cập nhật thông tin đầy đủ, để chuẩn bị cho việc công nhận thư viện chuẩn

  1. Các công tác khác:

         BGH chuẩn bị các hồ sơ có liên quan để báo cáo phòng giáo dục kiểm tra chuẩn bị công nhận mức chất lượng tối thiểu mức độ 2 trong tháng 2 /2017

          Khối lớp 5 có giảm học sinh do học sinh ốm chết tại khu vực bản Tà Số 1)

          Tiếp tục duy trì cập nhật thông tin trường, dữ liệu vào SEQAP online.

Duy trì tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực”

Vệ sinh khuôn viên các điểm trường sạch sẽ. Trồng mới cây hoa, chăm sóc bồn hoa, cây xanh khá chu đáo.

* Tồn tại:

          Một số giáo viên việc thống kê số liệu báo cáo cuối học kỳ I thiếu chính xác

Chất lượng học sinh một số lớp chưa đồng đều, nhiều học sinh chưa hoàn thành về năng lực và phẩm chất.

Đoàn – Đội xây dựng và tổ chức hiệu quả chưa cao.

  1. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2017
  2. Tư tưởng chính trị

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của nhà giáo. Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm trong công tác. Chấp hành nghiêm các quy định của Luật giao thông đường bộ.

Tiếp tục thực hiện việc “làm theo tư tưởng, đạo đức phong , phong cách Hồ Chí Minh”

Tuyên truyền giáo dục học sinh hướng tới kỷ niệm 87 năm  ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2  .

  1. Công tác chuyên môn

2.1. Giáo viên

Phát động phong trào thi đua với chủ đề: Em yêu Tổ quốc Việt Nam”

Duy trì nề nếp chuyên môn; đảm bảo sĩ số học sinh.

Thực hiện chương trình dạy học tháng 02 từ tuần 21 đến hết tuần 23.

Duy trì FDS vào thứ ba và thứ năm hàng tuần. Thực hiện linh hoạt hoạt động giáo dục âm nhạc trong FDS.

Tổ chức thi vở sạch chữ đẹp cho học sinh cấp trường

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

2.2. Nhân viên:

          – Kế toán: Thực hiện chi trả kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tháng 01+02/2017theo quy định.

          –  Duy trì tốt công tác quản lý trang thiết bị dạy học, tài sản. Cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời theo đụng quy định

  1. Các công tác khác:

          Tiếp tục cập nhật dữ liệu vào SEQAP online.

Duy trì công tác thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”

Lao động vệ sinh khuôn viên các điểm trường sạch sẽ. Trồng hoa, chăm sóc cây hoa, cây xanh.

Đoàn – Đội xây dựng và tổ chức các hoạt động hướng tới kỉ niệm 87năm ngày thành  lập Đảng cộng sản Việt Nam

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Đội Thiếu niên tiền phong HCM kết hợp giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch ôn luyện cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Để tổ chức hội thi cấp trường chúng em kể chuyện về Bác Hồ vào dịp 26/3 /năm 2016

Xây dựng Quy chế dân chủ trong trường học.

Toàn trường nghỉ tết Nguyên Đán Đinh Dậu  từ ngày 26/01/2017 đến 01/02/2017 . Sáng thứ 5/2/2/2017 hoạt động chuyên môn bình thường ( theo điểm trường)

* Kế hoạch tuần

Thời gian Nội dung Người thực hiện
Tuần 22

(từ 06đến 10/2/2017)

– Phát động phong trào thi đua với chủ đề: Em yêu Tổ quốc Việt Nam”

– Duy trì nề nếp chuyên môn, sĩ số học sinh

– Duy trì chương trình FDS; Hoạt động âm nhạc.

– Tiếp tục lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và trồng mới cây hoa.

– Tổ chức cho học sinh ăm cơm tại trường do các em mang theo.

– Cập nhật Seqap online.

– Chuẩn bị cây xanh, trồng cây ngày khai xuân 2/02/2017( tại các điểm trường )

 

 

CB,GV,NV,HS

Thảo – Thư

Thảo – Thư -GV

,HS

 

Thảo – Thư -GV

,HS

 

Đ/c Thư

BGH,GV,NV,HS

 

Tuần 23

(từ 13đến 17)

 

– Duy trì phong trào thi đua với chủ đề: Em yêu Tổ quốc Việt Nam”

– Duy trì nề nếp chuyên môn, sĩ số học sinh

– Thi Vở sạch chữ đẹp

– Duy trì chương trình FDS; Hoạt động âm nhạc.

– Kiểm tra nội bộ tổ  liên vực

– Tiếp tục lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và trồng mới cây hoa.

– Tổ chức cho học sinh ăm cơm tại trường do các em mang theo.

– Cập nhật Seqap online.

CB,GV,NV,HS

 

Thảo ,Thư ,GV,HS

Thảo ,Thư ,GV,HS

 

 

Đ/c Thảo,Thư,GV

 

Ban giám hiệu

Đ/c Thư,GV,HS

 

Đ/c Thư,GV,HS

 

 

Tuần 24

(từ 20/2đến 24/2/2017)

– Tổng kết  phong trào thi đua với chủ đề: Em yêu Tổ quốc Việt Nam”

– Duy trì nề nếp chuyên môn, sĩ số học sinh

– Duy trì chương trình FDS; HĐ âm nhạc.

– Tiếp tục lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và trồng mới cây hoa.

– Tổ chức cho học sinh ăm cơm tại trường do các em mang theo.

– Cập nhật Seqap online.

– Chuẩn bị sinh hoạt chuyên môn cụm tại trường TH Chiềng Hắc gồm (Tây Tiến, Mường Sang, Tà niết, Chiềng Hắc 

 

CB,GV,NV,H

Đ/c ThảoThư,GV,HS

Đ/c Thư,GV,HS

Đ/c Thư,GV,HS

 

Đ/c Thư,GV,HS

Đ/c Thư,

 

CB,GV,NV,HS

BGH , GV, NV

( Đ/c Đỗ Thị Hiền thực hiện 01 tiết dạy theo kế hoạch đã duyệt tại  PGD của cụm

         

 

Chiềng Hắc, ngày 24 tháng 01 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Quốc Mười